Λογοανέλιξη – Ποιοί Είμαστε

Η Λογοανέλιξη είναι ένα σύγχρονο κέντρο λογοθεραπείας και θεραπευτικής παρέμβασης .  Με ένα πλήρες και άριστα εξειδικευμένο προσωπικό και με οδηγό την πείρα και τις γνώσεις μας δημιουργούμε το κατάλληλο περιβάλλον μέσα από ειδικά προγράμματα για τη σωστή αξιολόγηση πρόληψη και αποκατάσταση δυσκολιών σε όλους τους τομείς. Με καθημερινή και συστηματική προσπάθεια είμαστε πάντα δίπλα σε παιδιά και ενήλικες καθώς και σε γονείς για τη σωστή καθοδήγηση και υποστήριξη.